A.TR EUR1 BELGELERİ SONRADAN KONTROLLERİ

SKİ- Sonradan kontrolü talep edilen A.TR dolaşım belgeleri ile EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikadan ve/ veya Fatura Beyanları / EUR.MED

Fatura Beyanlarının sıhhat ve doğrulukları ile ilgili mevzuatlarına uyarlılıklarının tespiti

 

INF4- Bir tedarikçi beyanına istinaden INF4 Bilgi formu talep edilen ihracata konu eşyanın tercihi menşe statüsünün tespiti

 

EU2- Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespiti