GÜMRÜKLÜ ANTREPOLARA İLİŞKİN TESPİTLER

AN1- Genel ve Özel Antrepo Açılmasına İlişkin Başvuru Dosyalarının Ön İncelenmesine İlişkin Tespit


AN2- Genel ve Özel Antrepolardaki Genişletme-Daraltma Başvuru Dosyalarının Ön İncelenmesine İlişkin Tespit


AN3- Genel ve Özel Antrepolardaki Tadilatlara İlişkin Başvuru Dosyalarının Ön İncelenmesine İlişkin Tespit


AN4- Genel ve Özel Antrepolardaki Adres Değişkilğine İlişkin Başvuru Dosyalarının Ön İncelenmesine İlişkin Tespit


AN5- Antrepo Devir İşlemlerinin Mevzuata Uygunluğuna İlişkin Tespit


AN6- Özel Antrepolara Eşya Giriş ve Çıkışlarının Tespiti


AN7- Genel ve Özel Antrepoların Stok Kayıtlarının Tespiti


AN8- Genel Antrepolara Eşya Giriş ve Çıkışlarının Tespiti