GÜMRÜK DANIŞMALIK HİZMETLERİ

Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık hizmetlerimiz gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunları azaltma, maliyet düşürücü ve zaman

kazandırıcı yeni gümrük tekniklerinden faydalanma, , Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları açısından bilgilenme ve gümrüklerde

karşılaşılabilecek sorunların çözümü hususlarında fayda sağlamaktadır.

* En uygun gümrük rejiminin seçilmesi ve ekonomik etkili gümrük rejimlerinin sağladığı avantajlardan en üst düzeyde yararlanılması
Gümrük rejimleri farklılık göstermekte, özellikle ekonomik etkili gümrük rejimleri firmalara önemli avantajlar sağlamakta, maliyetler

üzerinde artı veya eksi etkileri olmaktadır. Bu nedenle planlama ve uygulama noktasında, maliyet- fayda açısından en uygun gümrük

rejiminin seçilmesi ve buna ilişkin işlemler konusunda firmalara destek olunması önem taşımaktadır.
• İthalat ve İhracat işlemlerinde karşılaşabileceğiniz problemleri çözüme ulaştırmanızda yardımcı olmak
* Mevzuat  takibi
Tarife pozisyonun belirlenmesi veya yeniden gözden geçirilmesi, Eşyanın mümkün olan en düşük vergiye konu olabilmesi için GTİP’nin

belirlenmesi veya yeniden gözden geçirilmesi.

 

Danışmanlık Ücretleri


 Tespit Konusu

Tespit Kodu

 Fiyat

 DAN-1

Büroda sözlü danışma bir saate kadar

  110 TL

 DAN-1-1

Takip eden her saat için

    55 TL

 DAN-2

Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar

  275 TL

 DAN-2-1

Takip eden her saat için

  110 TL

 DAN-3

Yazılı görüş bildirme

  275 TL

 DAN-4

Sürekli danışma (aylık)

  550 TL  


Genel Koşullar


  Fiyatlarımız İstanbul'da yapılan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği hizmetleri için geçerlidir.

  Ücret tarifesinde yer almayan konularda ilave ek hizmetlerin ( Ulaşım, Konaklama, Matbuat vb.) ücretleri yükümlü tarafından karşılanır.

  Fiyatlarımıza KDV dâhil değildir.

  Ödeme vadesi sözleşmede belirtildiği şekildedir. Ödeme peşin ödeme olarak belirtilmiş ise fatura kesim tarihi itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır.   

  Teklifimiz 10 iş günü içinde tarafınızca teyit edildiği takdirde ilgili yılın son gününe kadar geçerlidir.